"Grunnen til at en hund har så mange venner, er at den logrer med halen istedenfor med tungen"
Kilde Ukjent / Foto: Adarsh Menon

Hva gjør en hund til en hund med et godt hundeliv?

Gjennom denne web-siden ønsker jeg å beskrive hverdagsaktiviteter for hund som kan bidra til et godt hundeliv og et godt samliv med oss. 
Pr dag dato ligger denne web-en i "startgropa" i og med at jeg har valgt å starte på nivå 3 og 4 av Maslow pyramiden, inndirekte forutsettes det at hundens fysiske behov (1) og behovet for trygghet (2) er dekket. Det grunnleggende i behovet for tilhørighet og kjærlighet (3) forutsettes også dekket.

Med andre ord:

 1. fri tilgang på vann,
  riktig mengde med næringsrik mat,
  tilstrekkelig med søvn(14-18 timer),
  mulighet for fysisk aktivitet/bevegelse
  og mulighet til å gå på do

  => Kroppens fysiske behov er dekket
 2. hverken fysisk eller psysisk avstraffelse forkommer,
  en smertefri hverdag (uten bruk av strupe-/pigghalsbånd...)
  soveplass; hunder  liker å sove i/nær flokken og å bytte sovested ila natten
  stabilitet i hverdagen

  => Følelsesmessig behov for trygghet er dekket
 3. hunden er et fullverdig familiemedlem; det eksisterer et fellesskapet i familieflokken.
  hunden skal fortsatt få lov til å være hund.
  hunden har hundevenner som den kan treffe jevnlig
  => Sosiale behov er dekket

 

I mange hundehold er dessverre dekningen av hundens primær behov fortsatt mangelfull.

Aktiviteter som kan klassifiseres som lek er med på å dekke hundens soaiale behov (3) også når leken er sammen med mennesker i "flokken".

Når vi gir hunden oppgaver/aktiviteter som den mester øker selvtilliten, og når oppgavene avanseres på en slik måte at hunden stadig mestrer mer bygger hunden stadig mer selvtillit. Gjennom slike aktiviter er vi inne på Maslows 4. trinn som omhandler behovet for respekt og anerkjennelse.

Siste og 5. trinn på Maslows pyramide er behovet for selvrealisering. Hunden trenger å få brukt sine medfødte evner. Jakthunder har behov for å jakte og gjeterhunder har behov for å gjete.

"Innedørsaktiviter" er med til fordel for utendørs fordi jeg mener at mange "glemmer" at hunder kan aktivisere innendørs. Lek/Aktiviteter i samhandling med oss er med på å dekke hundens sosiale behov.

"...mens leken er god" hjelper oss til å ta vare på hunden. Sette rammer - vi skal ta ansvar og avslutte lek/aktivitet når hunden selv ikke klarer å avslutte.

"Rolig trening" er en metode/aktivitet vi kan bruke når hunden sliter med å roe seg. Rolig trening reduserer hundens stressnivå.  

"Sanseapparatet" gir en grunnleggende innføring i hundens sanser. Det er tatt med som en hjelp til å forstå hundens vesen og derigjennom ivareta hundens fysiske og psykiske behov.